ontdenk jouw talent5kopieFORMULIEREN

Hieronder vindt u de formulieren die gebruikt worden in het Loket. U kunt de formulieren afdrukken en gebruiken.

aanmeldingsformulier onderbouw
Aanmeldingsformulier bovenbouw

Bij het aanmeldingsformulier hoort ook een onderwijskundig rapport (OKR). Dit OKR wordt door de toeleverende basisschool ingevuld en meestal samen met het aanmeldingsformulier  opgestuurd naar onze school.

Absentiefomulier Walburg College
Absentiefomulier DevelsteinCollege

Dit formulier kunt u gebruiken bij het melden van afwezigheid van uw zoon of dochter bij ziekte/huisarts bezoek enz.
Absentenbriefjes dienen te worden ingeleverd bij de meldkamers van de verschillende afdelingen.
Wilt u ingevulde formulieren of andere post naar onze school opsturen. Doe dat naar onderstaand postadres.

Loket Zwijndrechtse Waard
Postbus 3
3330 AA Zwijndrecht