VAKANTIEROOSTER

 

De vakantieschema’s en het schema rondom de vrije dagen van het LOKET kunt u hieronder terugvinden. Mocht u vragen hebben over het vakantierooster neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor het e-mailadres info@loketzwijndrecht.nl of neem contact op met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat. De contactgegevens van de directieleden vindt u hier.

Vakantierooster schooljaar 2016 – 2017 (WalburgCollege en Develstein College)
Vakantierooster 2016-2017 “De Sprong”


 Vakantierooster Schooljaar 2017-2018 (WalburgCollege en Develstein College)


Het vakantieschema is vastgesteld in de regio Drechtsteden.
Let op: De vakantieroosters van het Loket kunnen afwijken van die van het ministerie van OCW. De vakantieroosters van het Loket zijn echter bindend.


Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen voor uw zoon/dochter dan raden wij u aan contact op te nemen met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat.