REGELS EN PROTOCOLLEN

Elke organisatie heeft regels en protocollen nodig om de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt u alle regels en protocollen die van kracht zijn binnen het Loket. Voor vragen over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de schoolleiding.


1.  Veiligheidsplan Loket

2. Gedragscodes Loket150646 CPJ Geertzen

2. Agressie en geweld

3. Leerlingenstatuut

4. Pestprotocol 

5. Internetprotocol 

6. Medicijnverstrekking

7. Leerlingenstatuut (OZHW/WalburgCollege)

8. Protocol Dyslexie Loket Zwijndrechtse Waard

9. Protocol Dyscalculie maart 2017

10. Protocol Sociale Veiligheid

 

www.Loketzwijndrecht.nl